Australien inför nätcensur

Inte nog med att socialdemokrater i EU-parlamentet vill införa kontroll och begränsningar av bloggar, i Australien föreslår den nya socialdemokratiska regeringen där statlig censur av internet. Det rapporterar Upsala Nya Tidning i ledaren Mental härdsmälta bakom nätcensur:

Ett nationellt internetfilter, installerat och kontrollerat av staten, som inte bara sållar bort illegalt material utan även allt som av myndigheter bedöms vara ”olämpligt”.
Det kan låta som gamla nyheter. Diktaturer har ju ägnat sig åt dylika censurprojekt i åratal. Förutom att det den här gången vare sig är Kina eller Iran som gör sitt bästa för att städa upp internet, utan Australien …
Det är något i internets själva natur som verkar orsaka denna mentala härdsmälta. Det andas vanmäktig panik om förslag som att bloggare ska tvingas registrera sig, att anonymitet på internet bör vara olagligt och att även laglig fildelning borde förbjudas. Att något så enormt undgått statlig kontroll och reglering tycks skrämma slag på dem som vare sig förstår eller uppskattar nätets bidrag till det öppna samhället, och sent omsider har insett dess omfång.

Förr, när ekonomin inte var globaliserad, kunde politiker rikta sin makthunger i kontrollen över företag. Löntagarfonder och andra idéer infördes för att socialisera hela ekonomin. Men sedan globaliseringen satt fart har politikerna tappat kontrollen över ekonomin. Det är därför man nu vill kontrollera medborgarnas sociala liv. Man vill lägga sig i vem som är hemma med barnen och man vill styra hur man debatterar i bloggar.
Den här maktgalenheten hos politiker måste utmanas.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen