Tvärdrag: ‘Vi anklagar dig, Reinfeldt’

Nya numret av socialdemokratiska ungdomsförbundets idétidskrift Tvärdrag gör man en utvärdering av regeringen på temat “halvtid”. Som jag framfört tidigare, tycker jag Tvärdrag är intressant eftersom man resonerar och kan vara självkritisk. Tonen i ledaren är dock mer en summering av den vanliga s-kritiken av Alliansen, Vi anklagar dig, Reinfeldt:

Med dina regler kan arbetsförmedlingen tvinga en person att ta jobb för runt 9.000 kr. När ska du säga att din arbetslinje egentligen handlar om att pressa tillbaka löntagarna?

Denna formulering visar att Tvärdrags redaktörer hellre vill att människor ska leva på ett bidrag än arbeta för lägre lön än man tidigare haft. A-kassa och AMS ska fungera som garantier för oförändrad standard. Låter kanske lockande, men det är ju en farlig utopi. Hur ska denna standardnivå kunna upprätthållas, om allt fler lever på bidrag och svensk ekonomi inte deltar i den globala konkurrensen? Är det inte så att man måste tjäna pengar innan man konsumerar dem? Den reflektionen görs inte.
Därför är dessa löften om bidrag från socialdemokratin lika tomma som Sovjetunionens grundlagsfästa garantier om arbete, bostad och jämlikt välstånd.
Problemet för de unga socialdemokraterna är att deras perspektiv är ensidigt svenskt. Som om Sverige var en egen planet. Isolerat. Utan relationer till omvärlden.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen