Omställningar är svåra, men nödvändiga

Läsare har reagerat på min optimistiska ton och fördelarna med en ekonomisk kris:

När företag kraschar, är det många arbetares liv som också kraschar i och med arbetslösheten och dess följder. Många vanliga människor får betala ett oerhört högt pris genom denna kris. Att tala om ”storstädning” kan bara göras utifrån ett extremt distanserat von oben-perspektiv. Var finns nu den respekt för vanliga kämpande människor som oftast finns i dina texter?

Mitt budskap ska ses mot bakgrund av alla som nu fördömer marknadsekonomi och ropar efter socialism och statligt ägande. En läsare pekar på detta:

Beträffande mediefrossa och dess genom alarmism högst påtagliga inverkan på kriser som den nuvarande finanskrisen, kan man studera SvD:s Brännpunktssida. För någon vecka sedan släpptes Bo Rothstein [fram och senare] ett minst lika okunnigt inlägg av Svante Nycander. Idag kan man läsa ett tossigt inlägg av Lars Ohly och ytterligare ett på temat giriga direktörer. I inget av alla dessa mot marknaden kritiska inlägg har man tagit upp roten till det onda, politikernas tvingande regler …

Bloggens budskap har varit repliker i denna systemdiskussion. När det gäller enskilda människor, är det naturligtvis så att arbetslöshet och andra bekymmer är jobbiga och svåra. Ingen önskar den här oron och osäkerheten. Men sådant är livet. Jag litar mer på människor som inser livets realiteter och gör det bästa av läget, än de som i panik vill förstatliga allt i röda drömmar om utopia. Sådana drömmar har resulterat i långt mycket värre elände. Det visar historien.
Livet är en kamp. Ingenting är givet. Allt är föränderligt. Och jag är övertygad om att ett öppet och fritt samhälle där idéer kan utvecklas och konkurrera i det långa loppet ger minst svårigheter för alla. Som bevis hänvisar jag till mänsklighetens historia. Fria ekonomier har i alla tider haft högre välstånd och livskvalitet än slutna, statsstyrda samhällen.
Det är alltså av respekt för vanliga kämpande människor jag vill se mer marknadsekonomi, inte mindre.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen