Inhägnat boende självklart resultat av kriminalpolitiskt sammanbrott

Hederligt folk vill bo i trygghet, där man inte utsätts för rån, våld och inbrott. Eftersom svensk politik i årtionden fullständigt skitit i att upprätthålla lag och ordning, blir effekten att människor söker sig till Gated Communities — inhängnade områden som är avspärrade för obehöriga. Svenska Dagbladet rapporterar i En av tre vill bo inhägnat:

En av tre svenskar vill bo i ett inhägnat område med portkod eller lås. Det framgår av en rapport som presenteras idag om svenskarnas behov och önskemål kring sitt boende. Göran Cars, professor i samhällsplanering, befarar att så kallade ”gated communities” kommer att dyka upp på flera håll i Sverige.

Vi medborgare vet att vi aldrig kan räkna med polisen. I min bostadsförening har vi haft flera inbrott och vandalisering i källarlokaler det senaste året. Ingen tycker det är värt att polisanmäla. Det var länge sedan polisen brydde sig om att jaga inbrottstjuvar. Vi sätter upp gallergrindar och förstärker dörrar.
Sverige av idag är var och en för sig själv. Kriminella har fritt spelrum, polisen tittar bara på och skulle någon bli dömd är straffen skrattretande löjliga.
Sydsvenskan har rapporterat om hur kriminaliteten breder ut sig, Här begås flest brott i Sverige:

Var tredje familj i Malmö har blivit utsatt för våldsbrott, stöld eller skadegörelse det senaste året. Det innebär att Malmö fortfarande är den mest brottsdrabbade staden i hela Skåne. Det visar polisens stora trygghetsundersökning, som baseras på enkätsvar från 2183 Malmöbor. År 2000–2005 upplevde Malmöborna en stadigt ökande kriminalitet och otrygghet. 

Tacka faan för att folk då vill skapa trygghet på privat väg. Människor vill inte bli rånade, misshandlade eller få livet förtört av våldsverkare. Men inget svenskt politiskt parti tar upp den här aspekten av trygghet. Alla partier har en socialistisk syn där man prioriterar allt annat än människors säkerhet.  
Visserligen kom nyligen ett förslag om skärpta straffsatser, men det är för lite och för sent. Svenska folket är på väg att tappat tilltron till rättsstaten. Då krävs mer påtagliga förändringar av politiken för att vända utvecklingen. Straffskalorna måste förändras och närma sig de brittiska. Där döms mördare till 40 års fängelse.
Först när svenska partier begriper att det är denna nivå på straffskalorna som krävs, kan utvecklingen mot Gated communities brytas. Det är en skam att staten inte sköter sin huvuduppgift: upprätthålla våldsmonopol och hålla ordning på buset så att människor inte ska behöva låsa in sig. En skam!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen