EU gör internet till fiende

Istället för att öppna gränserna, det som var skälet till att starta och utveckla Europasamarbetet, har byråkratin tagit sådan strypgrepp på unionen att man nu mest tycks intresserad av att stänga gränser och reglera Europa till döds. På senare tid har internet blivit ett hatobjekt i EU-korridorerna, där man tagit initiativ för att strypa internet och censurera bloggar.
Inför EU-parlamentsvalet i juni ställer Henrik Alexandersson frågan, Vill de inte att folk skall rösta på dem i Europavalet? :

En av frågorna i den svenska EU-valrörelsen kommer att bli ”EU och internet”. Frågan är aktuell efter höstens debatter – till exempel om EU och bloggarna samt om EU:s telekompaket. Både (s) och (v) har fått upp ögonen för frågan. Och ett helt nytt politiskt parti, Piratpartiet, kommer att försöka ta sig in i parlamentet på just dessa frågor …
I moderaterna finns en av de EU-parlamentariker som gjort mest i frågan, Christofer Fjellner (m). Han hjälpte till att lyfta frågan om EU och bloggarna tidigt. Och han var en av de pådrivande för att stoppa filtrering av internet och avstängning av fildelare, när telekompaketet var uppe … Någon uppbackning tycks Fjellner över huvud taget inte få från Stockholm. Det verkar som om regeringen inte förstår eller helt enkelt inte bryr sig.

Det är viktigt att Sverige äntligen kan få en vettig debatt om Europa, där befogad kritik mot vad unionen hittar på kan stå i centrum istället för den så inskränkta ”ja till allt/nej till allt”-hållningen.
Ska EU ägna sig åt att försöka censurera bloggar? Partier borde kunna säga nej till det, utan att det ska tolkas som att man är för utträde ur unionen.
Av det jag sett har en högst brokig samling agerat i linje med denna självständigt i EU-parlamentet: Christofer Fjellner (m), Lars Wohlin (kd), junilistan och miljöpartiet. På samma sätt som i förra parlamentsvalet kommer jag att rösta på den person som jag tror kan göra mest i den riktning jag vill se förverkligad — som naturligtvis handlar om mycket mer än internet. Men Henrik Alexandersson har rätt i att uppbackning från det egna partiet och den egna regeringen har betydelse.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,)

Rulla till toppen