Vad skolskjutningarna visar

Borås Tidning har naturligtvis rätt i att det inte går att ge något enkelt svar på varför unga män dödar skolkamrater så som häromdagen i Finland, Det vettlösa våldet väcker svåra frågor:

Men även i ett läge där de enkla svaren lyser med sin frånvaro finns anledning att fortsätta tala också om det svåra. Finns det något i vårt samhälle som triggar aggressiviteten och det vettlösa våldet hos en del unga män?
På vilket sätt kan vi bjuda motstånd, inte bara genom att hitta bättre polisiära metoder, utan genom att bygga ett samhälle där vi mycket tidigare kan se farliga tecken och motverka att det fasansfulla händer igen? Där vi har kunskapen och modet att inte blunda för signaler som påminner oss om det mörka i människan.
Ty att säga att det inte går att skydda sig helt är inte samma sak som att ge upp visionen av det goda samhället där det vettlösa våldet inte har någon plats

Sant. Och jag tror att ett svar är att gemenskapen i det moderna samhället är under upplösning. Familjen är för många inte längre någon gemenskap att räkna med. Föreningslivet var till för bara några årtionden sedan levande gemenskaper öppna för alla. Idag är de mindre och alltmer slutna.
Vi människor blir helt enkelt allt mer isolerade och sårbara. De framgångsrika får alltid vänner och bekanta, men den dag de skulle hamna snett tror jag de flesta skulle upptäcka att vännerna är borta. Vem vill umgås med någon som är sjuk eller på annat sätt blivit förlorare? Vi betalar ju skatt för att socialen och landstinget sköter den där sorgliga sidan av livet.
När gemenskaperna försvinner finns inte längre möjlighet att uppfatta varningssignalerna, inte bara på ytan (YouTube-skrävlandet) utan att gärningsmannen verkligen menar det.
Det paradoxala är att vi i informationsrevolutionens och globaliseringens tidevarv, då inspiration till aggressiva våldsdåd från andra håll och från terrorism lätt finns tillgängliga och behovet av sociala gemenskaper och kontrollfunktioner växer för att mota dess inflytande, då avvecklas familjen och gemenskaperna där vi blir individer med identiteter på djupet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen