Marknadsekonomin står sig starkare än någonsin

Jag gillar verkligen analyser som tar ett steg tillbaka och ser utvecklingen i större, bredare och längre sammanhang. Det gör Västerviks-Tidningen i ledaren Marknadens nästa årstid:

Nu känner vi igen rubrikerna. Vi såg dem senast i början på 90-talet. Då prydde Dagens Industri sin förstasida med orden ”Godnatt Sverige” … Ordet ”kris” blängde folk i ögonen från kioskerna var och varannan dag. Nu år 2008, verkar vi inte riktigt vara lika nära Ragnarök, men rubrikvalen går onekligen den riktningen …
Men det finns flera anledningar att hålla huvudet kallt, och det inte bara för att regeringen fört en ekonomisk politik som gjort Sverige till ett av Europas bäst rustade länder att möta en lågkonjunktur. Det handlar också om att rätt förstå marknadsekonomi …
Den förra krisen slog hårt mot Sverige. Men även då, liksom efter andra lågkonjunkturer, följdes den av ekonomisk återhämtning, och några år senare var allt normalt igen. Precis som efter alla lågkonjunkturer. Och precis som det kommer att vara efter den nu förestående.
Anledningen till det är inte att politiker kavlat upp ärmarna och tagit itu med de motspänstiga marknadskrafterna utan snarare tvärtom. Ekonomin har tillåtits återhämta sig själv, som den alltid gör. Det som gör marknadsekonomin överlägsen är nämligen att den till skillnad från centralt kontrollerade system är självläkande. Och det handlar inte om en enskild stor process utan om miljarder små sådana, sammantaget oöverblickbara för varje centralmakt.

Ja, med tanke på alla de påfrestningar ekonomin nu upplever är det rätt fantastiskt att inbromsningen inte är större. Konjunkturnedgången är inte över, men nog står vi starkare nu än under jämförbara kriser tidigare årtionden.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen