I välstånd ligger Sverige lååångt efter USA

Magasinet Neo har kommit med ett nytt fullmatat nummer som denna gång har Amerika som huvudtema. Mina ögon faller särskilt på artikeln om hur mycket bättre ekonomi genomsnittsamerikanen har jämfört med genomsnittssvensken. Henrik Fogh Rasmussen åskådliggör detta brutalt och pedagogiskt i  USA vinner shopingronden på knockout.
Han konstaterar att amerikanens privatkonsumtion låg på 190.000 kr år 2002, medan svensken hade 93.000 kr. Om man istället tittar på boendets storlek, så har amerikanen i snitt 67 kvadratmeter per person att tillgå i sitt hem, medan svenskar får nöja sig med 43 kvadratmeter per person. Symptomatiskt nog har de som kategoriseras som fattiga i USA i snitt 41 kvadratmeter bostad per person. Folkhemmet Sverige kvalar in på fattighjonsnivå i Amerikansk ekonomi.
Rasmussen fortsätter:

De skandinaviska länderna anses allmänt vara några av världens rikaste, men om man tittar på privatförbrukningen per invånare, så ligger Norge, Danmark och Sverige på 12, 17 respektive 19 plats i OECD:s rankning – långt efter USA. Under 2002 var skillnaden mellan svenskarnas och amerikanernas privatkonsumtion faktiskt större än skillnaden mellan konsumenternas i Polen och Sverige.

Det är något att bita i för vänstern, som ju föredrar jämlikhet i fattigdom hellre än välstånd som inte är helt jämnt fördelad.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen