Fred Thompson: Obama historiens mest vänstervridne kandidat

Den förre senatorn och skådespelaren Fred Thompson, som i våras var McCains rival om presidentnomineringen, höll i natt ett sprakande biografiskt tal  inför republikanska konventet om vem John McCain är och varför Amerika bör välja honom till USA:s nästa president.
Thompson vet hur man levererar ett tal. Jublet var öronbedövande. Här en passage som sammanfattar hållningen:

Vid ingen tidpunkt i vår nations historia, sedan vi första gången svor trohetseden mot den amerikanska flaggan, har karaktär, omdöme och ledarskap hos vår president varit så viktig.
Terrorister och skurkstater försöker utveckla kärnvapen och Ryssland blir alltmer stridslystet. Konkurrensen med Kina intensifieras. Ökningstakten av de offentliga utgifterna hotar ekonomin för kommande generationer. I årtionden har en expanderande stat varit slösaktig och ofta inkompetent.
För att ta itu med dessa utmaningar har demokraterna presenterat en historisk kandidat. Historisk i den meningen att han är den mest vänstervridne, mest oerfarne kandidat att någonsin ställt upp i presidentvalet. Uppenbarligen tror de att han svarar upp mot historieskrivandet av den av demokraterna kontrollerade kongressen. Historisk därför att det är den kongress som åstadkommit minst och som är den minst populära i vår nations historia.
Tillsammans ska de ta sig an utmaningarna med protektionism, högre skatter och en ännu större byråkrati.
Och Högsta domstolen kan bli den mest vänsterinriktade på en generation
Detta är ingen reformagenda. Och det är sanneligen inte förändring.

Thompson målade upp kontrasterna mellan de två alternativen som amerikanska folket har att välja mellan. Det är både underhållande och lärorikt att lyssna på dessa tal, och man funderar på varför inte svensk politik innehåller samma hetta, samma glöd och samma övertygelse.
Se talet i video: Thompson addresses the Convention. Se mer: CNN i Fred Thompson speaks on service to country, AFP i McCain, a leader for all civilizations, says former rival .
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen