EU-ledare erkänner: Lissabonfördraget försenas

Luxembourgs primiärminister Jean-Claude Juncker sa i vid ett framträdande i Brussel i dag att Irlands ”problem” med att ordna en andra folkomröstning om Lissabonfördraget försenar ikraftträdandet av fördraget, rapporterar AFP i EU Treaty Not likely to be in place till 2010:

— Jag tror inte att fördraget kommer att vara på plats i juni, när nästa Europaparlamentsval äger rum, sa han offentligt det många i Bryssel tidigare bara sagt privat.
— Om fördraget ska börja gälla i juni 2009 måste fördraget ratificeras av alla medlemsländer före slutet av februari, tillade han.
— Det är inte realistiskt. Så min gissning är att fördraget kommer att träda ikraft först i januari 2010.

Men det kräver att Irland ändrar sitt ”nej” till ett ”ja”. I diskussionen om hur detta ska gå till, finns två skolor skriver AFP:

Den första linjen, som stöds av Frankrike och Tyskland, är att pressa Irland att hålla en ny folkomröstning före det europeiska parlamentsvalet, där väljarna ges extra försäkringar för att bryta dödläget, säger en källa nära den tjeckiska regeringen som kommer att ta över det roterande ordförandeskapet i januari.
Det andra lägret, som inkluderar Österrike, Tjeckien och svenskarna, säger att det finns risk för ett massivt ”nej” om man pressar Irland till en ny folkomröstning tidigt nästa år och därmed skapar ännu värre problem för Europa.

Ja. EU kan inte leka med demokrati hur mycket som helst. Det här är inte seriöst. Själv menar jag att två förslag till konstitution för unionen borde ställas inför alla européer i folkomröstning: dels det nuvarande gaullistiskt-socialistiska expansiva förslaget och mot det ett minimalistiskt liberalt förslag som utefter federala principer begränsar Bryssels makt och sätter reglerna för frihandel.
En sådan folkomröstning med 400 miljoner röstberättigade skulle ge EU legitimitet. Någon unionen inte har nu, och inte kommer att få om Lissabonfördraget pressas fram genom att strunta i demokratiska principer.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,)

Rulla till toppen