Därför gillar jag Sarah Palin

Idag höll jag i ett pass om amerikanska valrörelsen inför hundratalet MUF-are i Stockholm. Eftersom det alltid är intressant att höra vad unga och oförstörda tycker, tog vi en hel del tid för frågor och svar. Och jag märkte att jag inte var tillräckligt vass och rak när det gäller republikanernas vicepresident Sarah Palin. Därför denna utläggning, sedan jag funderat på frågan under vägen hem.
Hon har ju ståndpunkter som är svåra att sätta in i ett svenskt sammanhang: medborgarnas rätt att bära vapen, att livet börjar vid befruktningen och abort därför inte bör förekomma annat än för att rädda moderns liv, bevarandet av äktenskapet som en institution mellan man och kvinna och hon motsätter sig inte att kreationism undervisas i skolan.
Men även om jag inte delar alla hennes ståndpunkter så har jag större respekt för henne än för den vänster som vill köra ner sina åsikter i halsen på alla.
Sarah Palin demonstrerar nämligen en moralisk och filosofisk öppenhet. Hon hycklar inte. Hon har sina värderingar men gör skillnad på dem och på vilken politik staten ska föra. Hon lider inte av den narcissism som så många politiker (särskilt till vänster) har om att deras personliga ståndpunkter med självklarhet borde diktera hur alla andra människor ska leva.
Sarah Palin är inte av det klåparaktiga slaget. Hon gör som guvernör skillnad på sin egna personliga tro och respekten för att medborgare har andra bevekelsegrunder.
För att ta ett exempel. I februari skrev jag i bloggen att Sarah Palin “är abortmotståndare och mot gayäktenskap, men har lagt in veto mot lagförslag som inneburit att homosexuella delstatsanställda särbehandlats beträffande anställningsförmåner för partner.” Hon vill alltså inte använda lag och politik för att tvinga någon till något. Men hon har uppfattningar om hur hon menar att ett gott liv ser ut.
Den diskussionen tycker jag är intressant. Tänk om vänstern kunde diskutera bistånd utifrån förutsättningen att det är människor som frivilligt ska komma till insikt om behovet av att stödja andra, inte tvinga fram “solidaritet” via skatter. Jag tycker mycket bättre om Sarah Palins människosyn än vänsterns. Vänstern vill tvinga oss att leva som de bestämmer. Sarah Palin gör det inte. 
När det gäller vapen tycker jag det ligger en hel del i hennes argument att med vapenförbud är det bara de kriminella som bär vapen. Det är ju en vanlig svensk villfarelse att förbud på något sätt skulle lösa problem. De kriminella, som utgör problemet, följer naturligtvis inte lagarna. Vid skolskjutningar och andra uppmärksammade våldsdåd visar det sig så gott som alltid att vapnen förrövarna hade var förbjudna (i Columbine hade de ju också bomber, vilket alltid varit förbjudet utan att det hindrade gärningsmännen). I takt med att Sverige blir laglöst land, blir det allt mer rationellt att hederligt folk beväpnar sig så att de kan försvara sig och sina familjer. Sarah Palin skulle behövas här hemma i den debatten!
När det gäller kreationism har Thomas Gür konstaterat att Palin sagt “att hon inte har något att invända om en diskussion om kreationism kontra evolutionslära kommer upp på skolschemat”. Jag förstår inte dem som vill censurera kritisk granskning av vetenskapen. Om evolutionsläran är den hållbara teorin, vilket jag anser, så bör den ju kunna försvaras på sina egna meriter. Att förbjuda invändningar är inskränkt. Återigen tycker jag Palin står för en öppnare attityd.
När det gäller aborter är sammanhanget så otroligt annorlunda, se här. Om någon åkte över till USA och beskrev den svenska lagstiftningen (med abortförbud efter 24:e veckan) skulle abortmotståndarna i USA gilla den, medan abortförespråkarna skulle avvisa den som en allvarlig inskränkning i kvinnans rätt till abort. Sarah Palin skulle nog bli nöjd om det i USA gick att begränsa aborträtten till den omfattning som gäller i Sverige.
Kort och gott: jag ser i Sarah Palin en djärv och engagerad politiker som är beredd att utmana gamla etablissemang. Och som dessutom, utifrån hennes konservativa och kristna värderingar, har en öppnare attityd till diskussion än vänstern.
Jag lägger nedan ut sex delar av den TV-intervju som den ledande radioprataren och programledaren Sean Hannity gjorde med vicepresidentkandidaten Sarah Palin i torsdags. Jag tycker hon klarar sig minst lika bra som Barack Obama, som inte har mer politisk erfarenhet än henne — annat än just i TV-framträdanden…
Del 1 (8 min): Om finanskrisen: “Wall Street har missbrukat sitt förtroende. Vi måste reformera systemet. Det måste bli ett slut på korruptionen på människors bekostnad”.
httpv://www.youtube.com/watch?v=tVR2QCH3-fg
Del 2 (6 min): Om hennes reformer som guvernör i Alaska. Om hennes roll som vicepresident. Om energi och oljeförsörjning.
httpv://www.youtube.com/watch?v=VZYTOoCxegA
Del 3 (5 min): Om förnyelse och behovet av att reformera den nationella politiken: “Jag är en Washington-outsider och det jag är stolt över.” Om sänkta skatter: “Alla tjänar på att staten tar ut mindre.” Om valrörelsen: “Underskatt inte folk. De ser igenom retoriken. De ser till fakta och hur kandidaterna agerat i politiken.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=4Apmc4WtVxM
Del 4 (6 min): Om sonens utstationering till Irak. Om USA:s roll i världen: “Amerika visar ledarskap för mänskliga värderingar: frihet i strävan efter välstånd och lycka.” Om mediegranskningen av henne och de arméer av journalister som åkt till Alaska för att granska henne: “Jag hoppas de spenderar ordentligt i våra samhällen.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=4D_x2ChTqxg
Del 5 (4 min): Om Obamas erfarenheter. Om kvinnogrupper som attackerar henne: “Jag ändrar inte mina uppfattningar för att tillgodose dessa grupper eller medierna.” Om motståndaren Joe Biden. Om Obamas val att inte utse Hillary Clinton till andranamn. Om Obamas påhopp på medelklassen i småstäderna.
httpv://www.youtube.com/watch?v=h2Wqz-kMs04
Del 6 (6 min) Om demokraternas attacker mot henne: “Attackerna mot mig är ingenting mot de påfrestningarna som människor drabbas av idag, när de förlorar sitt hus eller sitt jobb, eller föräldrar som förlorar en son eller dotter i krig.” Om mediernas partiskhet. Om anklagelserna om bokcensur, brobygge mm i Alaska.
httpv://www.youtube.com/watch?v=2lhobO65ULY
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,)

Rulla till toppen