Välfärd arbetar vi oss till

Vestmanlands Läns Tidning påpekar något som inte kan uttryckas för många gånger i dessa tider då många vill leva på bidrag och försörjas av andra, Välfärden regnar inte över oss från himlen, den måste vi tjäna ihop till. I en ledare skriver man att Alliansregeringen har ett fast grepp om statskassan och målmedvetet skapar bättre strukturer som får fler i arbete:
:

Att Sverige är på väg åt rätt håll märks också på skattetrycket. Det är på väg nedåt, sakta men säkert. Länge var Sverige ohotad världsmästare vad gäller skattetryck. Men nyligen passerades vi med någon tiondels procentenhet av grannlandet Danmark. Den ledartröjan avstår vi gärna från. Det är en utveckling som måste fortsätta. Vi har fortfarande långt kvar till huvudklungan av europeiska länder. Men vi rör oss i rätt riktning.
Ett glädjande tecken på att Sverige är på bättringsvägen är att sjukfrånvaron fortsätter att minska. Det bidrar också till att fler kommer i arbete. Och ju fler som jobbar desto bättre ser Sveriges framtidsutsikter ut. Det är nu vi måste rusta oss för att klara framtidens utmaningar

Ja, här finns Alliansens bästa kort inför nästa val: goda ekonomiska fundamenta, som gör att Sverige klarar en konjunkturnedgång betydligt bättre än under socialdemokratiska regeringsperioder.
Regeringsduglighet ligger främst i hur man hanterar ekonomin. Men enbart ekonomisk regeringsduglighet räcker inte. Alliansen måste också erbjuda politik för framtiden. Här har Alliansen lika mycket att bevisa som Mona Sahlin.
(Andra intressanta bloggar om , , ,
, , , , )

Rulla till toppen