Självständiga universitet? Ja, men med kvalitetskrav!

Också Dagens Nyheter skriver om pengar, men då om resurser till högre utbildning och forskning, Pengar inte allt. Tidningen menar att folkpartiets löfte om mer resurser inte är allt — universiteten måste också bli mer självständiga.
Och självfallet ska den politiska styrning som s-regeringar infört över universitetsvärlden bort. Men problemet är ju att socialdemokraterna redan hunnit besätta en mycket stor andel av universitetens professorer och rektorer med lydiga redskap för vänstern. På universiteten råder kraftig slagsida åt vänster. Att bara släppa dem fria som de ser ut betyder fortsatt vänsterdominans.
Därför måste mer självständighet och autonomi för universiteten kopplas till prestation.
Staten bör ge mer resurser till de universitet som visar att man höjer sin kvalitet i den internationella konkurrensen. Det finns flera rankinglistor över världens bästa universitet. Sverige och Europa ligger illa till på dessa. USA dominerar sedan tidigare och Asien växer sig allt starkare. De svenska universitet som klättrar i dessa kvalitetslistor bör få ökade resurser, inte de som faller eller ligger still.
Statliga resurser ska inte gå till vänsterns vansinniga ideologiska låsningar, som att lägga genderperspektiv på allt. Statens resurser ska gå till den forskning som berikar mänskligheten med nya, viktiga kunskaper.
Bloggen har tidigare rapporterat om internationella studier om de bästa universiteten. 2006 rapporterades THES’ rankinglista, som visade att svenska universitet sjunker i kvalitet:

Världens 200 bästa universitet:
166 (110) Chalmers
180 (171) Lunds universitet
180 (140) Uppsala universitet
190 (-) Göteborgs universitet
196 (122) KTH

2005 konstaterades i bloggen:

I den internationella rankingens topp-20 över världens bästa universitet finns bara två universitet i Europa! Det är University of Cambridge (2:a efter amerikanska Harvard) och University of Oxford (10:a).

Detta ledde till mejlväxling med forskarstuderande om orsaken till varför Europa halkar efter: Latheten i Europa.
Det är dags för Alliansregeringen att börja mäta utbildningsinstitutionernas kvalitet i global jämförelse, och fördela resurserna efter prestation. Då spelar det inte längre roll vilken partibok forskarna har, vilket vore ett stort framsteg för svensk forskning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen