Se människan, hela människan

I Svenska Dagbladet, Se människan i både arbete och lek, fortsätter PJ Anders Linder helgens diskussion om arbetslinjen kontra människosynen som säger att vi också behöver leva livet, inte bara höja tillväxten och den materiella välståndet (se bloggen: Är arbetslinjen verklighetsfrämmande?). Linder skriver:

Lönearbete ger upphov till efterfrågan och skatteinkomster, men för den skull måste inte politiken alltid gå ut på fler lönearbetade timmar. Att en viss åtgärd inte ökar arbetsutbudet är inte alltid ett dräpande motargument; den ökar kanske svängrummet och livsglädjen i stället. Att de som redan sliter många timmar i veckan ska slita ännu hårdare känns varken som ett vettigt eller vinnande budskap.
Samtidigt är det, som bloggaren Dick Erixon påpekar, urviktigt med ”arbetslinjen” som kontrast till ”bidragslinjen”. Flest möjligt arbetade timmar är inget rimligt mål i ett fritt samhälle, där människor ska kunna göra egna livsval. Men det är helt rätt att sträva efter att så många vuxna människor som möjligt ska kunna försörja sig själva. . .
Jobbskatteavdrag och nya regler i socialförsäkringarna är viktiga steg på vägen, och nu bör mycket handla om företagsklimatet. Men för att politiken ska bli riktigt bra vore det välkommet med en mindre ”verklighetsfrämmande” retorik. Vi vill ha ledare som håller arbetets värde högt men också har blick för hela människan.

Jag gillar den här diskussionen. Den visar vad FRIHET betyder. Frihet handlar om att ta greppet om sitt eget liv, att först se till att försörja sig och de sina, men inte låta det materiella ta överhanden utan finna en balans med förkovran och utveckling i det som verkligen intresserar dig. Och detta gäller över tid. Livsvalen vi gör måste vi ta ansvar för, vi kan inte plötsligt svika löften vi givit. Men inom ramen för att ta ansvar — inför oss själva — bör vi mer lyssna till vad som roar oss och unna oss det. Så kan livskvaliteten öka och stressen och slitet och utmattningen minska.
Ta makten över våra egna liv. Det är ingen liten uppgift, men en som verkigen tillhör vår tid då människan för första gången kan göra det.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen