Östeuropa till Georgiens stöd, vad säger väst?

Presidenterna för Polen, Estland, Lettland och Litauen har publicerat en officiell deklaration där man fördömer Rysslands krigsaktioner i Georgien, Declaration on the situation in Georgia. Deklarationen är översatt till svenska av bloggen Magnus Orerar, Deklaration om situationen i Georgien:

Efter de ensidiga militära aktionerna från ryska militära styrkor, kommer vi att använda alla tillgängliga medel vi som presidenter har för att se till att angrepp mot ett litet land i Europa inte kommer att förbigås med tystnad eller med meningslösa uttalanden som jämställer offren med förövarna. Därför avser vi att uppmana våra regeringar att vidta följande positioner i diskussioner och att ta upp dessa frågor i Europeiska unionen och Nordatlantiska rådet:
— Kan nuvarande ryska myndigheter kallas adekvata strategiska partners till EU?
— Kan familjen av europeiska demokratiska länder ha en ömsesidigt givande dialog med ett land som använder tung militär mot ett självständigt land?
— Det är meningslöst att fortsätta ett ”viserings-underlättande” program med ett land som inte ens uppfyller de minimikrav som fastställts av EU och som använder viseringslättnader för utfärdande av ryska pass till utlänningar och sedan missbrukar detta EU-privilegie för att kräva interventionsrättigheter, som att ”vi skyddar ryska medborgare” i Sydossetien.
— Agerandet från Ryska federationen i Georgien bör påverka samtalen med Ryssland, inklusive förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal.

Nu ställs EU på sitt första riktiga utrikespolitiska prov efter misslyckandet på Balkan under 1990-talet, då EU stod handlingsförlamat inför den katastrof som utvecklade sig där. Först när USA grep in med militärmakt på Europas bakgård fick blodbadet ett slut. Kommer EU att vara lika handlingsförlamat om Georgien?
Mitt svar är: Ja. Europa har rustat ner sin militära kapacitet, och samtidigt gjort sig beroende av rysk gas och olja. EU kommer än en gång att svika de mänskliga rättigheterna i sitt närområde. Återigen står EU:s hopp till att amerikanerna för femtielfte gången kommer och räddar Europa från sin egen inkompetens och arrogans.
Se mer: Europas vägran att stödja Irak har närt Rysslands aggressivitet mot Georgien. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen