Mediernas skilda måttstockar: Danielsson, Stegö och Borelius

Det är med förundran jag ser hur svenska medier hämningslöst skyddar, försvarar och omhuldar förre statssekreteraren i statsrådsberedningen Lars Danielsson. När han nu blir generalkonsul i Hongkong, finns ingen hejd på hur synd det varit om Danielsson, som sägs ha befunnits i Carl Bildts ”frysbox”.
Om att Danielsson sökt 16 ambassadörstjänster skriver Svenska Dagbladet på nyhetsplats: ”Han har inte bara fått nej varenda gång, han står dessutom utan kvalificerade arbetsuppgifter”. Ja, vilken katastrof! Han har inte fått en enda ambassadörspost, trots att han gjort sig besväret att söka. Snyft, snyft.
Dagens Nyheter/TT talar om ”vuxenmobbning” därför att Lars Danielsson inte fått bli ambassadör bums efter det att han ljugit inför KU och katastrofkommissionen och blivit hårt kritiserad av Justitieombudsmannen.
Jämför detta kryperi i medierna med det total förakt samma medier visar mot Cecilia Stegö och Maria Borelius, som avgick som statsråd. Deras misstag var att inte betala TV-licensen och anlitat svartarbete.
Det finns ingen förklaring till denna monumentala skillnad i attityd till makthavare som begått fel, annat än att Lars Danielsson är socialdemokrat och de två andra borgerliga.
Massmedierna är socialdemokratiska in i själen. Några andra skäl för skillnaden i behandling finns inte. De borgerliga makthavarna hade inte begått misstag i tjänsten, utan kritiserades för sin privata vandel. Lars Danielsson har begått grova tjänstefel, ljugit (och fortsätter ljuga) för att komma undan eller för att skydda någon annan och blivit kritiserad av JO. Objektivt sett har Danielsson begått betydligt allvarligare misstag än Stegö och Borelius. Men medierna gör allt för att skydda och lyfta socialdemokaten Lars Danielsson.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,
)

Rulla till toppen