Medier erkänner partisk rapportering om Obama

I Washington Post sker något så unikt som självkritik mot den egna tidningen. Läsarombudsmannen konstaterar i  Obama’s Edge in the Coverage Race att obalansen i bevakningen av de två kandidaterna är stor. Barack Obama har fått tre gånger så stor uppmärksamhet som John McCain. Ombudsmannen avslutar:

Siffror säger inte allt i politisk bevakning, men läsarna förtjänar jämförbar bevakning av kandidaterna.

Men så sker alltså inte. McCain-kampanjen har framgångsrikt försökt balansera detta, genom att omkring Obama skapa en image att han främst är en kändis som syns i medierna, en sån där person som aldrig gjort något utan bara glänser. Det har varit ett genialt drag, för nu blir varje överexponering av Obama ett bevis på att McCain-kampanjen har rätt. Så ska en slipsten dras!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen