Institutioner skapar inga nya företag

Dagens Industri har en träffsäker ledare idag (ej online) där man kommenterar Urban Bäckströms attack i veckan mot institutionaliseringen av svenskt ägande och efterlyser en ny ägarpolitik.
DI påpekar att Sverige har blivit  det institutionaliserande ägandets mecka eftersom socialdemokraterna inte haft något intresse av att återuppväcka den tidigare ägarkapitalismen efter börskraschen 1929. Istället har man pressat fram höjda arvs- och förmögenhetsskatter som försvårat för fysiska personer att äga. DI skriver:

När sparfondsidéerna bröt igenom på 1980-talet hade Sverige därför inget privat, robust ägande som motvikt. . . Fondkapitalism är visserligen bättre än statskapitalism och situationen för privata ägare är idag mångfalt bättre än för bara tio år sedan . . .
Men det håller inte att driva ett lands ekonomi med överordnat fokus på bara löntagare och sparare. En regering som vill skapa välstånd måste dessutom ha ett starkt företagarperspektiv. Orsaken till det är att nya och växande företag är det enda kända sättet att skapa välstånd. . .
Påhejade av sparfonderna kan de befintliga företagen trimma och omstrukturera, vilket ökar produktiviteten. Men det skapar få nya jobb. Eftersom ingen kan veta vad de nya affärsidéerna finns måste det alltid finnas många tusen förhoppningsfulla nya företagare i färd med att testa och pröva det okända.

Ja, tänk om Alliansen, istället för att leka socialdemokrater, kunde tala i dessa termer. Eller lyssna på Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv, som i debattartikel i veckan skrev:

Ett dynamiskt näringsliv kräver ett stort mått av enskilt ägande och individuell ägarstyrning. Kollektivisering innebär risk för korporativa inslag och politisering. Dynamiken går förlorad.

Han vill stimulera kapitaluppbyggnad hos privatpersoner och möjliggöra individualisering av pensionssparandet. Det är viktiga förslag som jag skulle vilja höra Anders Borg tala om. Istället för att smutskasta pensionssparandet, borde Alliansen erbjuda alternativa sparformer som är attraktiva och som innebär att hushållens sparande ökar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen