Höghastighetståg borde bli regeringens visionära satsning

Det är viktigt att en regering tänker framåt och har visioner. Och en nyttigare och mer praktisk vision än att stärka kommunikationerna inom landet kan man knappast tänka sig. Två nya höghastighetsbanor, Göteborg-Jönköping-Stockholm och Jönköping-Malmö, skulle ge Sverige ny kapacitet av helt ny kvalitet som avlastar det redan överfulla jänrvägsnätet.
Borås Tidning skriver i ledaren Grip chansen skapa historia:

Förutsättningarna för att starta nya stora samhällsprojekt är också tämligen goda. Sex av sju riksdagspartier är mer eller mindre för en utbyggnad och statens kassakistor bågnar över. Men finansminister Anders Borg och moderaterna är minst sagt skeptiska. Borg har redan slagit fast att Götalandsbanan … är ekonomiskt olönsam. Då ger han emellertid uttryck för en statisk syn som inte räknar med en föränderlig arbetsmarknad och de tillväxtmöjligheter som järnvägen genererar.
Finansministern talar dessutom mot både Banverket och Svenskt Näringsliv som räknar med en samhällsekonomisk vinst på 300 miljarder kronor. Det är dags för det bärande regeringspartiet att lyfta blicken och bli lite visionärt.

Östgöta Correspondenten skriver i ledaren Snabbtåget ligger i Borgs händer:

Men moderaterna och finansminister Anders Borg har ännu inte låtit sig övertygas. Det är synd. Anders Borg har en omvittnad svaghet för tabeller och diagram, för beslut på vetenskaplig grund. Han har därför ifrågasatt den samhällsekonomiska lönsamheten för spår jämfört med vägar.
Men vilket oljepris ska man räkna på i framtidskalkylen? Det blir en ren gissning. Det enda vi nästan säkert vet är att bristen på olja kommer att bli allt större.

Ute i Europa satsar man för fullt. Varför inte Sverige?
Se mer: Näringslivet visar hur lönsamma höghastighetståg blir, Höghastighetsjärnväg ger tillväxt. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen