FRA hotar nu Reinfeldts ställning i förtroendebranschen

Centerpartiets utspel igår är meningslöst. Den antagna FRA-lagens trovärdighet är körd. Ingen kommer att lita på att några nya ändringar är tillräckliga för att uppnå tillräckligt integritetsskydd.
För mig är det en stor besvikelse att regeringen, i en så  för svensk säkerhetspolitik viktig fråga som signalspaning, inte gjort ett gott förarbete, varken juridiskt eller politiskt. Om det juridiska förarbetet i en fråga är undermålig, och det blir politisk strid blir det mycket svårt att försvara lösningen. Om dessutom det politiska förarbetet är obefintligt, blir det omöjligt. Vad saken än gäller.
Nu kom kritiken igång först efter att lagen har antagits av riksdagen. Så ska det inte gå till i en demokrati.  Debatt ska ske inför beslut, och omröstning ska ske mot bakgrund av samhällsdebatten. Det är med denna turordning som demokrati ger alla möjlighet att känna respekt och acceptans för beslut, även dem man inte gillar. Det som skiljer demokrati från diktatur är att beslut fattas enligt procedurer som skapar legitimitet.
I FRA-frågan har den legitimiteten inte uppstått efter riksdagens beslut eftersom det nu framkommer att partierna inte har diskuterat frågorna före beslut, trots att FRA-lagen varit minoritetsbordlagd i enlighet med grundlagen.
Det året ska, enligt grundlagen, användas för att förankra det bordlagda förslaget. Så har inte skett. FRA-lagen har alltså hanterats i strid med andemeningen i svensk grundlag. Själv trodde jag i juni att FRA-lagen varit föremål för ovanligt omfattande förarbete med tanke på minoritetsbordläggningen, nu visar det sig att det är tvärtom.
Signalspaning är viktigt för Sveriges säkerhet, men integritetsskyddet, proportionalitetskraven och andra delekata avvägningar har uppenbarligen inte skett så grundligt som man kunnat kräva, och därför inte förankrats i svenskt politiskt liv.
Det finns bara en väg framåt: börja om från början.
Kritikerna har dock inte något att vara stolta över. Varför fördes inte diskussionen FÖRE riksdagsbeslutet? Det är ett otroligt svaghetsbevis att man inte använde minoritetsbordläggningen för att tidigare föra upp frågan på dagordningen.
Alla parter har misslyckats!
Alla borde därför med ödmjukhet och det allvar frågan kräver medverka till en seriös hantering då regeringen beslutar sig för att göra om från början. För jag ser ingen annan utväg. Statsminister Fredrik Reinfeldt förstår politik och FRA handlar inte längre om enskildheter och teknikaliteter, det handlar om förtroende. Det kan bara återupprättas med ett omtag från början. Och politik är, som Reinfeldt insiktsfullt brukar säga, en förtroendebransch. Därför är jag övertygad om at Reinfeldt kommer till rätt slutsats. Ju förr desto bättre.
Se mer: Sydsvenskan, FolkbladetG-P, SVD, DNHelsingborgs DagbladKristianstadsbladet, Dagen. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen