Flexiblare strandskydd är rätt

Kritiken mot att regeringen luckrar upp strandskyddet är överdriven, vilket Göteborgs-Posten visar i ledaren Mer flexibelt strandskydd:

Vi har i runda tal 250 mil havskust i Sverige, ofta utsatt för ett hårt exploateringstryck. Men sammantaget finns i vårt land ungefär 38 000 mil stränder, många runt sjöar i tämligen glesbebyggda trakter. Om en fri strandremsa utmed västkusten är en viktig resurs att slå vakt om, kan en obebyggd strandremsa i en Norrlandskommun vara en överskottsresurs som är omöjlig att utnyttja.
Problemet är att dagens strandskyddslagstiftning inte kunnat hantera dessa olika verkligheter. I hög grad har lagstiftningen utgått från kustperspektivet, vilket gjort att många inlandskommuner hamnat i kläm. Behovet av en mer flexibel strandskyddslag har varit uppenbart sedan länge. Mot den bakgrunden var det mycket välkommet att regeringen presenterade ett förslag i våras.

Ja, dogmatism slår fel. Om strandtomter i mindre befolkade områden kan exploateras så att hela landet kan leva, är det naturligtvis rätt.
(Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen