Vårdpersonal vill driva vård privat

Dagens Nyheter rapporterar att Södersjukhusets sektion för gastroenterologi (tarmsjukdomar mm) inom invärtesmedicin vill driva verksamheten som privat företag:

Bättre patientserivce och kortare beslutsvägar. Så tänker sig Per Carlén och hans kollegor vid Södersjukhusets gastroenterologi framtiden. Som första sjukhusenhet i Stockholms län har de ansökt om att få knoppa av.
— Vi har satsat på att vår verksamhet ska vara till för våra patienter och vi har utvecklat olika metoder för att tillmötesgå deras krav. Men tyvärr ses detta inte alltid så positivt av ledningen . . . Vi har tröttnat på att stånga oss blodiga, säger Carlén.
— Vi kan inte acceptera att utvecklingen vrids tillbaka.

Det här är ett typexempel på hur planekonomisk sjukvård motarbetar sitt syfte. Istället för att sätta patienterna i centrum, styr intern maktkamp vad som ska göras. Om en sektion visar offentivt nytänkande ses det som ett hot, som något negativt, istället för som en framgång för vården av patienterna. Det är en inskränkthet som övergår allt förstånd, och som saboterar sjukvårdens möjligheter att ge god service.
Genom vårdpengsystem kan skattepengarna följa patienterna och sätta dem i centrum. Då kan offentliga enheter finnas kvar, men de får inga budgetmedel “gratis” i anslag. Bara tillfredsställda patienter borde ge resurser, så som det är på marknaden.
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen