Var Friedrich Hayek inte emot socialism?

I vänstertidningen Dissent Magazine har jag hittat en sådan där artikel som är utmärkt sommarläsning, som ifrågasätter etablerade sanningar. En artikel vars rubrik hävdar att FA Hayek inte var tydlig i sitt motstånd mot socialism, tilldrar sig mina ögon: Who’s Afraid of Friedrich Hayek? The Obvious Truths and Mystical Fallacies of a Hero of the Right.
Här påpekas att till och med John Maynard Keynes, statsregleringarnas högste profet, kallade Hayeks bok The Road to Serfdom (Vägen till träldom) för “ett stort verk”. Och man hävdar att Hayek inte förstod kollektivism:

Det är svårt för många till höger att erkänna att Hayeks idéer när det gäller kritik av socialism är begränsad snarare än förödande. Hayek tycks inte fånga det faktum att människor kan existera både som individer och som medlemmar i ett samhälle, utan att de nödvändigtvis måste underställas en tvångsinförd social ordning.

Det är roligt — ja, underhållande! — att läsa artiklar där socialister avslöjar att de inte förstår skillnaden mellan frivilliga kollektiv och kollektiv byggda på tvång. Det förklarar varför den politiska debatten ibland är så korkad. Vänstersidan saknar insikt om de mest grundläggande värdena.
Varför skulle Hayek vara emot frivilliga sammanslutningar? Det är ju totalt ologiskt. Tvång och centralstyre, däremot, leder till fattigdom. Hayek drog den slutsatsen 1944 och förutsåg därmed Sovjetunionens fall 1991.
Artikeln menar också att Hayek, genom att inte tala om vilken nivå av statlig konsumtion som leder till totalitarism, och därför att Hayek inte principiellt motsätter sig varje form av statsintervention i ekonomin, inte ger några svar på hur stor staten kan bli.
Nej, han ger ingen siffra. Men det hade varit banalt. Det Hayek gör, i slutet av andra världskriget, är att varna för att överföra det planekonomiska tänkandet som styr militära operationer till samhällen i fred. I detta var han en ganska ensam röst. Han varnade för vad allt större statlig makt leder till. Det är inriktningen som är intressant — mer eller mindre regleing? Vartåt är samhället på väg?
De frågorna borde vi ju ställa oss också idag. Och då är Hayeks verk lika aktuellt nu som någonsin. Att ifrågasätta statlig expansion måste ske, så länge det finns socialister som vill expandera staten. Med Hayeks argument kan politiker, som Thatcher på 1980-talet, förklara varför staten behöver bli mindre för att välstånd ska kunna frodas. Och vad som händer om staten blir för stor.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,, )

Rulla till toppen