Väljer Obama Kathleen Sebelius framför Hillary?

Det verkar alltmer avlägset att Obama tillfrågar Hillary Clinton om att bli vicepresident-kandidat. I spekulationerna har två guvernörer nämnts allt oftare, Tim Kaine och Kathleen Sebelius. Men med tanke på att båda har en stor nackdel, de har lika lite utrikes- och säkerhetspolitisk erfarenhet som Obama, är det troligare att han, om han väljer en guvernör, utser Sebelius med tanke på kvinnorösterna.
Kathleen Sebelius, 60, är en lågmäld pragmatiker som framgångsrikt vunnit val i en av de mest republikanska delstaterna, Kansas. Hon har balanserat budgeten och har en framtoning som mittenpolitiker, något Obama behöver för att balansera sin egen vänsterinriktade profil. Hon har bakgrund i Ohio, en delstat där det är jämt mellan partierna och som därför kan komma att avgöra presidentvalet.
Jag har fått uppfattningen att Obama är mer arrogant än självsäker, och en sådan person väljer någon som inte kan överglänsa honom själv. Därför tror jag inte Obama väljer någon med tung försvars- och säkerhetspolitisk erfarenhet, vilket han kanske borde göra, som exempelvis högt ansedde fd senatorn Sam Nunn, senatorerna Jack Reed och Jim Webb med militär bakgrund eller maringeneral James Jones.
I Time frågar man om Obama tänker fördubbla sina svagheter eller kompensera för dem, Does he double down — or does he compensate? Med Kathleen Sebelius skulle han få någon med erfarenheter av exekutivt ledarskap, det han själv så uppenbart saknar. Därmed skulle hon vara ett bra komplement till honom, utan att utmana hans aktoritet.
Sebelius har en ganska grå yrkeskarriär bakom sig: hon har jobbat inom delstatens offentliga förvaltning ända sedan hon tog examen i statsvetenskap. Hennes man är federal domare och de har två vuxna söner. Denna gråa vardaglighet är till fördel, för som någon sa, det första och viktigaste kriteriet i valet av en vice är att denne inte ställa till skandaler för presidentkandidaten.
Atlantic, New York Times, Fox News, Washington Post, SalonBoston Globe, Huffington, CBS News.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen