SVD demonstrerar svensk klockartro på myndigheter

Jag kan inte annat än skaka på huvudet åt Svenska Dagbladets huvudnyhet idag:
Antalet dödliga arbetsplatsolycker har ökat — och det beror på att några tjänster på en myndighet tagits bort: Fler omkommer på arbetsplatsen.
Snacka om att se staten som Guds förlängda arm!
Ingressen på papperstidningens toppnyhet lyder: En rapport från Arbetsmiljöverket visar att minst 39 personer har dött i arbetsplatsolyckor i år. Samtidigt har Arbetsmiljöverket tvingats rationalisera bort många av sina experter.”
Hela nyheten är köpt annonsplats för myndigheten som gör allt för att värna sin budget. Men att journalister låter sig köpas så här beror på att det i grunden finns en svensk klockartro på att statliga myndigheter står Gud nära och sin omnipotens kan ordnar allt till det bästa.
Av någon anledning framgår inte hur många ”experter” som försvunnit. Är det tre tjänster? Det är de exempel man kan läsa ut av artikeln. Tre tjänster på Arbetsmiljöverket försvann — 39 dog! Trovärdigt? Nej.
Det är nästan så att man får känslan att SVD:s redaktion ser skattepengar till Arbetsmiljöverket som en sorts offergåva. Genom att slänga skattepengar på myndigheter tror man att denna demonstration i god vilja ska minska arbetsplatsolyckorna. Vidskepelse av högsta rang. När den kristna Guden är borta, har den ersatts av en sekulär Gud i gestalt av myndigheter och deras ”experter”.
Människor måste ta eget ansvar på plats. Visst är råd och erfarenheter till stor hjälp. Men även med alla försiktighetsåtgärder händer olyckor. De är tyvärr en tragisk del av livet. Ingen myndighet i världen kan ändra på det.
(Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen