På Pride-seminarium om tvångssterilisering

I Europride-programmet presenterades det så här: ”Steriliserad, kastrerad, lobotomerad — ett seminarium om normalitet och avvikelse i folkhemmet, med historiskt och samtida hbt-perspektiv på svenska synder så som rashygien och tvångssterilisering.”
Jag var nyfiken på hur man skulle framställa detta mörka kapitel i svensk 1900-talshistoria, så jag gick till Kulturhuset i Stockholm för att lyssna.
Ulrika Nilsson, idéhistorikern vid Stockholms universitet, har skrivit att lobotomi utfördes nästan bara på kvinnor — under det första året 1944-45. Av 65 lobotomerade var 58 kvinnor och 7 män. Men hon tvingades tillägga att under de följande åren, fram till 1970-talets början var det omkring 60 procent kvinnor och 40 procent män som utsattes för denna grymma stympning av känslolivet genom att skära sönder nervtrådar i hjärnan.
Att samhället såg särskilt allvarligt på kvinnors utlevda sexualitet går därmed inte belägga, även om det framställts just så i tidskrifter som Forskning & Framsteg. Underlaget för Nilssons studie är ju tämligen begränsat: 65 fall. Av journalerna går det utläsa att i 13 fall angavs avvikande sexuell aktivitet, som prostitution. Alla hade under lång tid varit föremål för sluten psykatrisk vård.
För mig låter det som att svår sjukdom, snarare än moralisk avvikelse från normen, låg till grund för operation. Det innebär naturligtvis inte att ingreppet var mindre vidrigt, men man visste uppenbart inte bättre då. Lobotomi som behandlingsmetod fick Nobels medicinpris 1949. Och i början togs metoden emot ”med öppna armar också av de anhöriga”, konstaterar Nilsson.
Jens Rydström, lektor i genusvetenskap vid Lunds universitet, berättade att 463 kastreringar utförts, men här har det nästan bara varit män som utsatts, endast 6 var kvinnor. 
Mest debatterat sedan tidigare är ju att över 62.000 personer steriliserades i Sverige från 1934 och fram till 1970-talets början. Av dessa var omkring 20.000 tvångssteriliseringar. Men detta berördes inte mer utförligt under seminariet ur könsperspektiv.
Det var dock intressant att Rydström i frågestunden fick medge att det var socialdemokraterna Alva och Gunnar Myrdal som genom sin bok ”Kris i befolkningsfrågan” drivit på kraven om steriliseringar för att kunna bygga ut välfärdsstaten utan att gynna ”sämre människomaterial” som det hette.
Därmed blev det tydligt att det är politisk ideologi om hur man skapar en ny människa, det vänstern gör i sina utopier, som ligger bakom grymheterna, snarare än konservativa heteronormer. Till de få som motsatte sig tvångssteriliseringar på 1930-talet hörde de allra mest konservativa juristerna som upprätthöll 1809 års grundlag som i §16 stadgade att konungen ska hindra att medborgares liv och personliga frihet kränks.
Verkligheten och historien är ofta annorlunda än vad den politiska korrektheten hävdar. Inte sällan är det vänstern som kränker människors integritet. Det sades inte rakt ut i detta seminarium, av uppenbara skäl. Men det låg under ytan, som en obehaglig sanning.
Se mer i bloggen: Uppgörelse med Alva Myrdals vidriga människosyn, Socialdemokraterna ledande bakom svensk rasism, Mellan vård och vardag.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen