Minska diskrimineringen – lägg ner DO

Regeringen slår nu samman alla olika diskrimineringsombudsmän till en. Det är ju ett steg i rätt riktning. Men vill man bekämpa diskriminering på allvar lägger man ner DO helt och hållet. DO Katri Linna stöder kriminell diskriminering av etniska svenskar, och det är ingen väg till likabehandling. Tvärtom är det ett sätt att ställa grupp mot grupp.
Svenska Dagbladet använder försiktigare ord än mig, men innebörden är densamma i dagens ledare, Myndighetsfloran -Ny diskrimineringsombudsman:

Linna har också varit kritisk mot regeringen och i en intervju med Uppsala universitet sagt att ”Politikerna fegar och slirar – det är viktigt att de tar ansvar och sätter ner foten. Om man vill öka kvantiteten invandrare på arbetsmarknaden och i högskolan så måste man också leverera verktygen.”
Att motverka diskriminering är en viktig demokratifråga, men formerna för det får inte bli diskriminerande i sig. Uppsala universitet fälldes 2006 av Högsta Domstolen för diskriminering, eftersom personer med utlandsfödda föräldrar fick gynnsammare villkor vid antagningen till juristutbildningen. Linna kallade då universitetets (lagstridiga) agerande för ”modigt och progressivt”.
Frågan är om Linna kommer att använda den nya lagen som ett ”verktyg för att öka kvantiteten invandrare” eller för att motarbeta diskriminering, oavsett vem det handlar om. Vi hoppas på det senare.

En kriminell handling kallas alltså av DO för ”modig”. Etniska svenskar ska trampas på. De ska inte konkurrera på lika villkor med immigranter. Vad är det, om inte omvänd rasism? Det är dessutom en rasism som Högsta domstolen fördömt. Att Linna nu får fortsatt förtroende är ett hån mot svenskt rättsmedvetande. För henne är hudfärg avgörande — ”blekfisar” med svensk bakgrund ska diskrimineras. För det är modigt och progressivt!
Jag har inget som helst förtroende för denna sorts politiskt korrekta rasism. Katri Linna är att sätta bocken till trädgårdsmästare. Hon vill öka motsättningarna i Sverige. Hon borde inte få en ny chans.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen