Lars Ohly: Mona Sahlin är inte emot massavlyssning

Socialdemokraterna spelar ett fult spel om FRA. Under sin regeringstid utarbetade partiet en FRA-lag som saknade skydd för den personliga integriteten. Alliansregeringen stärkte det skyddet, och genom riksdagsdebatten förra månaden tillfördes ytterligare instanser för att stärka integriteten.  
Nu har s och mp gjort upp om en ny utredning om signalspaning, men utelämnat vänsterpartiet. Till Expressen förklarar Lars Ohly varför, Sahlin gick bakom ryggen på Ohly

Mona Sahlin gick bakom ryggen på Lars Ohly – och gjorde upp med Maria Wetterstrand om FRA-lagen.
Lars Ohly säger att han inte är förvånad över utfrysningen.
— Hon vet att vi är emot alla försök till massavlyssning, säger Lars Ohly.

Just det. Socialdemokraterna är inte beredda att stoppa signalspaningen. De har samma syn på integriteten som Fredrick Federley, att den ska skyddas, men signalspaning ska inte stoppas och förbjudas.
Frågan är vem som är bäst på att skydda integriteten — Federley och centerpartiet som är för författningsdomstol i svensk grundlag och mer oberoende domstolar, eller socialdemokraterna som i socialistisk anda vill att domstolarna ska vara underställda politiken?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen