Frontalattack på kulturlivet

I Smålandsposten går man till frontalangrepp på det stockholmscentrerade och skattefinansierade kulturlivet, Kulturrådet måste rensas på byråkrati och jäv:

Det är nog många som länge undrat hur fördelningen av statliga bidrag på kulturområdet egentligen går till. Fördomen säger att det är ett av de mest förstelnade områdena i svenskt samhällsliv. En Stockholmsbaserad kulturelit har en gång placerat sig som en junta i Kulturrådet. Oinskränkt sitter den och bestämmer vilka som ska få anslag, och varje år är utfallet likadant. Ingen plats för förnyelse, ingen plats för oliktänkande.

Och Riksrevisionens granskning ger inte skäl att lindra kritiken.

[H]uvuddelen av [kultur]anslagen går till samma organisationer varje år; nya typer av konstformer, exempelvis konst på internet, släpps inte fram; kulturrådet anger inte hur man prioriterar mellan olika idéer, vilket gör det omöjligt för nykomlingar att veta vad de ska satsa på; man begär inte in återrapportering om hur anslagen använts och man gör aldrig några utvärderingar av den egna verksamheten, följaktligen inte heller några omprövningar.

Smålandsposten lägger till att jävsförhållandena i anslagsgivningen inte dokumenterats, förmodligen därför att de är många. Inom den här kulturklicken känner man varandra och lever tillsammans. Att man håller varandra om ryggen blir därför en föga fantasifull misstanke.
Jag är dock mindre upprörd. Så här blir det när man gör en bransch beroende av statlig finansiering. Det blir en sovjetkultur. Den enes bröd, den andres död. Och kreativiteten läggs på maktspelet, inte på att skapa och utveckla. Staten borde alla konstnärer hålla sig borta från. Det är dödens hand. Om inte ekonomiskt, så konstnärligt och kreativt.
Det blev ju ett herrans liv när en liberal släpptes in bland hermelinerna i och med att Johan Staël von Holstein utsågs till ledamot i styrelsen för Statens Kulturråd. Alliansregeringen borde byta ut alla ledamöter i kulturrådet. Då skulle man iallafall få in lite frisk luft i de unkna statliga korridorerna där korruptionen härskar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen