Friskolor – hu så hem(s)kt!

Då och då lämnar det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, in ansökningar om att få starta partipolitisk friskola. Syftet är att visa det absurda i att andra än kommuner kan driva skolor. Men det är som Nerikes Allehanda skriver i ledaren, Fristående skolor – hu så hemskt!

Bakom SSU:s friskoleansökan ligger en strävan efter större likriktning. Alla ska in i den kommunala skolan. Enskilda föräldrar och elever ska inte ha något inflytande över vilken skola barnen ska gå i. Och så blir det väl lite av en oavsiktlig ironi när SSU försöker skrämmas med tanken på att elever ska undervisas i marxism.

Friskolor har sedan förra borgerliga regeringen 1991-94 blivit ett etablerat inslag i svensk välfärd. Jag har svårt att begripa varför socialdemokraterna fortsätter att bekämpa dem. Att rulla tillbaka den här liberala reformen är ju inte lite reaktionärt. Och svårt med tanke på att så många hundratusentals unga och föräldrar har egna och goda erfarenhet av friskolor. Finns det inget bättre för socialister att göra?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen