Framgångar också i Afghanistan

Mediernas bild av Irak och Afghanistan är grovt missvisande. Inga svenska medier har ännu använt ordet framgång när det gäller utvecklingen i Irak. Detta trots att alla indikatorer visar på stora framsteg. Våldet har kraftigt minskat, sunniter och shiiter deltar nu gemensamt i demokratiprocessen, tillväxten i ekonomin ökar. Allt detta tystas ner i svenska medier.
Läget i Afghanistan är mer instabilt än i Irak. Men även om Afghanistan fortsätter att ha stora problem är inte allt elände, en beskrivning som nye generalsekreteraren för Svenska Afghanistankommittén, SAK, Torbjörn Pettersson vänder sig emot i Svenska Dagbladet/TT. Han vill nyansera rapporteringen:

— För samtidigt sker det ju framtsteg med den sociala välfärden. Spädbarnsdödligheten har minskat med mer än 20 procent, och antalet flickor i [SAKs] skolor ökar stadigt.

Massmediernas utlandsrapportering är under all kritik. Den styrs av vänsterradikal mentalitet som ser västvärlden som ond och diktaturer som, om inte goda, så legitima företrädare för de kulturer man hyllar och värdesätter mer än demokratisk och frihetlig utveckling.
Denna rapportering försvårar för Sverige att föra en rimlig utrikespolitik, exempelvis bidra med det stöd som Afghanistan behöver för att inte på nytt bli skyddat tillhåll för terrorister. Se mer i Sydsvenskans ledare Afghanskt återseende.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen