Finns det något s-alternativ?

Thomas Östros, ekonomisk talesman för socialdemokratin, har det inte lätt. Igår var hans ambition att i Almedalen visa att hans parti har något att komma med i ekonomisk politik. Få var imponerade. Göteborgs-Posten skriver i ledaren Finns det ett alternativ?

Socialdemokraternas ekonomiska seminarium var märkvärdigt tomt på socialdemokratiska idéer. I stället fick Thomas Östros . . . rådet att lära av den finska skolan och av dansk arbetsmarknadspolitik. Men den finska skolan är redan förebild för regeringens skolreformer och dansk arbetsmarknadspolitik innebär en betydligt svagare arbetsrätt.

I en kolumn på ledarplats i Svenska Dagbladet får ekonomen Andreas Bergh svara på frågan hur ett mer spännande s-seminarium sett ut och han svarar:

En bra sak vore om de tog upp ny modern tillväxtforskning om byråkratins effektivitet, korruption, domstolar, äganderätter med mera och lade ett program för detta. Det fanns ju en tid när s alltid tog hit intressanta internationella ekonomer. Jag tänker till exempel på Hernando de Soto som tittat på hur lång tid det tar att få starta eget i Peru. Även i Sverige finns det liknande brister. Det finns också tendenser till vänskapskorruption.

Ja, här skulle socialdemokraterna kunna ligga på och forma en modern ekonomi som är öppen för underklassen att växa i. Inte minst därför att Alliansregeringen drar benen efter sig. Här har s chansen att driva på, men man är väl för dästa och nöjda med de höga opinionssiffrorna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen