Bra att FRA-lagen anmälts till Europadomstolen

Centrum för Rättvisa har idag till Europadomstolen lämnat in begäran om prövning av FRA-lagen mot Europakonventionens krav när det gäller skydd för den personliga integriteten och rätt för enskilda som blivit övervakade att få sina fall rättsligt prövade.
Det är utmärkt. Så här ska politikernas makt i riksdag och regering kunna överprövas. Deras beslut och lagar ska kunna granskas gentemot svenska grundlagar och europarätt.
Sverige har haft en svag lagprövning och obefintlig maktdelning i staten. Det är därför misstankar om statligt maktmissbruk inte kan avvisas. Staten ses som EN hierarkisk enhet där alla lyder högsta nivån. Maktdelning innebär att olika delar av staten kontrollerar varandra, ”checks and balances”.
Det är därför en svensk författningsdomstol bör införas, så att lag- och normprövning får en hög auktoritet och juridisk trovärdighet också inom Sverige.
Riksdagens roll är att stifta lagar. Andra institutioner bör kontrollera att riksdagen håller sig inom grundlagarnas gränser. Så kan vi höja förtroendet för att det staten trots allt ska göra — som att skydda medborgarna från yttre hot — sker utan risk för att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kränks.
Se mer i SVT Rapport. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen