Bolagens ränteavdrag viktigare än bolagsskatten

Samtidigt som statsminister Reinfeldt kom med den positiva nyheten om fortsatt utökat jobbavdrag, presenterade finansminister Anders Borg mindre roliga nyheter. Han vill sänka bolagsskatten. Jag har tidigare skrivit att det är fel väg eftersom det gynnar stora bolag på småföretagens bekostnad. Bättre vore att sänka skatten på arbete. Det skulle komma mindre företag till del.
Och än värre blir förslaget när det nu framgår att Borg vill finansiera bolagsskattesänkningen från 28 till 25 procent med att strypa företagens avdragsrätt för räntekostnader. Det betyder att staten går in och försvårar företagens interna ekonomiska styrning och investeringar.
Svenskt Näringsliv är hårt i omdömet om finansministerns förslag i Dagens Industri: Bäckström kritisk mot finansiering av sänkt bolagsskatt:

Enligt Urban Bäckström har denna avdragsrätt [för räntekostnader] varit ett strategiskt viktigt inslag i såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringars skattepolitik och förslaget innebär därför ett “mycket kraftigt principiellt avsteg från den skattestrategi” Sverige har haft och som fungerat väl.
“Förslaget är djupt olyckligt utformat och inte alls berett enligt de krav och principer som gäller för omfattande skatteförändringar”, säger Urban Bäckström

Ja, det är, för att uttrycka det försiktigt, märkligt att Anders Borg vill gynna vinstuttag i företag hellre än att gynna investeringar i ny verksamhet.
Här finns inget av fokus på arbete. Bara klåfingrig detaljstyrning. Borg borde inte få fullfölja det här.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen