Årsdag för Srebrenica: 8000 mördades under FN-flagg

I dag hedrar tiotusentals offren för massakern på 8000 muslimska män och pojkar i Srebrenica 11 juli 1995. FN hade i staden upprättat en fristad för muslimerna i Bosnien. Men när tusentals civila sökt sig till frizonen dök serbernas befälhavare Ratko Mladic upp. FN-trupperna steg snällt åt sidan och lät serbiska trupperna gallra ut alla män och pojkar för avrättning.
FN hade alltså sett till att locka fram och samla ihop muslimerna, så att de kunde mördas av serberna.
Det är ett typexempel på FN:s roll i världen — att gå våldsverkarna och tyrannernas ärenden. Så sker idag i Darfur, där man med evigt “förhandlande” förhalar alla insatser så att mördandet kan fortsätta. FN ger regimen i Sudan legitimitet medan den mördar sitt folk. I Zimbabwe får Mugabe hållas och i Iran får mullorna håna omvärlden genom att bryta mot alla regler kring FN:s inspektioner kring nukleära program.
FN är en genomrutten organisation som borde läggas ner. Den är en skam för mänskligheten.
Istället borde världssamfundet organiseras i ett Demokratiernas Förbund, till vilket stater kvalificerar sig genom att uppnå vissa bestämda villkor i form av några grundläggande fri- och rättigheter. Det här är exakt den metod som EU använt mot tidigare diktaturerna Grekland, Portugal och Spanien, och de från kommunistförtrycket befriade länderna i östra Europa.
De som inte uppfyller villkoren kan inte bli medlemmar. Det betyder inte att man kan ha bilaterala samtal, och olika former av förhandlingar och annan diplomati. Kommunikationen ska inte brytas. Men de stater som inte klarar av att respektera människors rätt till liv i frihet ska veta att de bara kan uppnå full respekt genom att uppfylla dessa villkor.
Se mer om minneshögtidligheterna i Screbrinica: AFP i Bosnia to remember Srebrenica victims on massacre anniversary, Sky News i Srebrenica Massacre Victims Buried, BBC i Srebrenica victims cannot sue UN. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen