Sverige behöver ett nytt säkerhetspolitisk avstamp

Försvarsberedningen gjorde fullständigt bort sig genom att börja gaffla om växthuseffekten istället för att göra det man borde: fokusera på den säkerhetspolitiska utvecklingen i norra Europa. Trovärdigheten i denna process är numera noll och intet. Deras kommande rapporter är redan predestinerade till papperskorgen. Vi orkar inte höra mer dravel om väder när det står säkerhetspolitik på dagordningen.
Istället borde regeringen börja om från början. En säkerhetspolitisk strategi som startar i nutid och som blickar framåt. Bygg upp en helt ny försvarsmakt, så som den borde se ut för att klara framtidens utmaningar. Där både försvar av landets integritet och omfattande medverkan i internationella insatser, i syfte att bygga erfarenhet och kunskap, ingår.
Utan en omstart från början, blir Sverige ett ämne för gapflabb i omvärlden. För svensk försvarspolitik är ett skämt. Nerikes Allehanda uttrycker det väl idagens ledare, Samarbete, men bara när det är fred eller krig:

Om det råder fred kan vi samarbeta.
Om det råder krig kan vi samarbeta.
Men i mellanläget – under den period då den militära spänningen byggs upp – ska Sverige tydligen avbryta det militära samarbetet med våra grannländer. Allt för att slå vakt om den militära alliansfriheten. En alliansfrihet som egentligen inte finns.
Hur logiskt är det på en skala?

Försvarspolitiken har havererat. Skulden ligger på alla parteir i försvarsberedningen, alltså också på socialdemokratins axlar. Nu borde alla ta sig samman för Sveriges bästa. Starta om från början!
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , )

Rulla till toppen