Känslomässigt anförande av Federley

Fredrick Federley (c) höll just ett av de mest känslosamt laddade anföranden jag hört från riksdagen. Hans vägde för- och nackdelar mot varandra och ställde frågor till försvarsministern.
Försvarsminister Tolgfors lade fram två nya förslag till garantier genom särskilt uppdrag till Datainspektionen att följa FRA:s arbetet och ett nytt integrationsombud som ur vidare perspektiv ska utvärdera deras arbete till 2010. Försvarsministern hade heller inget emot att tillfoga utskottets fem andra förslag som syftar till att stärka integritetsskyddet.
Med det föreslog Fredrick Federley att förslaget återremitteras och om det faller att det avstyrks.
Det är en svår avvägning. Alla borde läsa Federleys anförande när det imorgon finns att läsa.
Läs Riksdagens protokoll anf. 170.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen