Ayaan Hirsi Ali och slavmotståndaren Frederick Douglass

Huvudartikel i nästa nummer av veckomagasinet Weekly Standard är en synnerligen intressant jämförelse mellan islamkritikern från Somalia som i väst upptäcker friheten och den förrymde slaven som i Nordamerika uppnår friheten: Parallel Lives — Frederick Douglass, Ayaan Hirsi Ali and the flight to freedom. Claudia Anderson skriver:

Födda med lite mer än 150 års mellanrum hade Frederick Douglass (1818-95) och Ayaan Hirsi Ali (född 1969) båda upplevelsen på vägen in i vuxenlivet — han var 20, hon 22 — av att fly den kultur de växte upp i, till en helt annan. För båda vara det en flykt till friheten. Det var fundamantala vändpunkter i remarkabla liv som de skulle berätta i bästsäljande memoarer.

Han flydde från slaveriet i amerikanska södern och blev en ledande moralisk röst i kampen mot slaveriet. Hon flydde från muslimsk kultur i Somalia för att bli en ledande röst i kampen för muslimers individuella rättigheter.

Båda hamnade på en vidare scen där de talade kraftfullt inför offentligheten. Utrustade med intelligens och attraktivt yttre blev båda eftersökta talare — han som ledande abolitionist och en av 1800-talets främsta talare, hon som agitator för muslimska kvinnors rätt i Europa och skarp kritiker av islam. Och trots deras framstånde ställning, präglas bådas liv av dödliga hot.

Det går inte läsa om Abraham Lincolns tid — och jag läser gärna om den — utan att fångas av Frederick Douglas omdömen och analyser av sin samtid. Douglass fick uppleva slaveriets avskaffande 1865, men det skulle dröja ytterligare hundra år innan medborgarrätten fick ett fullständigt genombrott.
Frågan är om Ayaan Hirsi Ali kommer att få uppleva en muslimsk frigörelse som innebär respekt för alla människors lika värde. ”Men Douglass öde kan stärka Hirsi Ali i hennes ambition att se långsiktigt.”
Jämförelsen mellan Douglass och Hirsi Ali är intressant. Deras motståndare var slaveri och islam. Båda håller människor i ofrihet. Något att tänka på för dem som ser varje kritik av islam som något orättfärdigt. Jag undrar varför. Jag undrar sanneligen: varför?!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen