Avigsidorna med multipolär värld har återskapat Atlantrelationerna

Brittiske journalisten James Forsyth vid Spectator skriver i Washington Post om att relationerna mellan Europa och USA förbättras sedan Jacques Chirac, Gerhard Schröder, och snart George W Bush, lämnat scenen: Bush Is a Lame Duck. Bush-Bashing in Europe Is, Too. (Lägg märke till att både Bush och Blair blev omvalda i allmänna val efter Irakkriget, men inte Chirac och Schröder som var emot.)
Bush har ironiskt nog lämnat ett gott arv till efterträdaren att bygga på, skriver han. Europa kommer att flockas kring den nye presidenten och betrakta det som en nystart, för att på det sättet dra ett sträck över de oförsonligheter som präglat de senaste åren. Sedan fortsätter han:

Men det finns strukturella skäl till varför relationerna nådde ett sådant lågvattenmärke. Under kalla kriget skyddade USA Europa mot Sovjethotet. Men de hot som USA rättmäteligen ville svara på efter 11 september 2001, risken för terrorattacker, var ett som många européer inte ansåg angå dem . . . För Amerika kom det islamistiska hotet utifrån; för många européer fanns det redan inom deras gränser, i icke integrerade immigrantghetton . . .
Nu har dock Europa börjat förstå att inspirationen till islamism innanför deras gränser kommer utifrån, från dem som predikar jihadism och död åt [väst]. Samtidigt har USA utvecklat ett mer avancerat angreppssätt som inkluderar såväl hård som mjuk makt. Det har fört Europa och USA närmare varandra.
Dessutom är Europa nu mer oroat över utvecklingen i Ryssland och Kina. Rysslands provokationer mot sina grannar med att tala om en egen intressesfär, ett ”nära utland”, tillsammans med Kinas ekonomiska utmaning och deras brott mot mänskliga rättigheter har gjort den multipolära världen till ett betydligt mindre attraktivt alternativ än Europa ansåg 2003. Man är nu mer benägen att tillämpa den gamla brittiska strategin, att hålla sig nära Uncle Sam av rädsla för något värre.

Ja, jag skulle vilja höra Lars Ohly — många vänsterpartister vill se honom som Sveriges utrikesminister om s-v-mp vinner valet 2010 — tala klartext här. Vill han att vårt land ska överge de goda relationerna med Amerika för att istället knyta Sverige närmare Ryssland och Kina? Är det USA-kritikernas alternativ? Var god tala klartext!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen