Ålder kan bli fördel McCain

Medan frågan om kön och ras stod i fokus under primärvalskampanjen mellan Hillary Clinton och Barack Obama, så kan fördomar eller inte om ålder bli en central fråga i höstens presidentvalrörelse, skriver vänstertidningen New York Times i Age Becomes the New Race and Gender.

Ju mer Obama försöker göra McCains ålder till en nackdel, desto fler äldre väljare kommer han att stöta bort.

Med allt högre medellivslängd har andelen aktiva äldre ökat markant, och de vill inte bli betraktade som värdelösa. Tvärtom, 40-talisterna har gått i spetsen för att ställa krav på att bli tagna på allvar i varje nytt skede i livet. Att diskriminera en presidentkandidat på grund av ålder är något som kan komma att slå tillbaka på Obama.
I CNN:s söndagsmagasin Late Edition påpekade man också något som talar till McCains fördel. Den generation som förut var den äldsta hade vuxit upp med Franklin Roosevelt och var överväldigande demokrater. En övervikt som inte finns i de nu äldsta grupperna. Samtidigt fortsätter de äldre att vara en väljarkategori som går och röstar i högre grad än yngre.
En egen reflektion är också att amerikaner är vana att rösta på senatorer som är över 70. I CNN:s söndagsmagasin medverkade just senator Arlen Specter, 78 år och för andra gången under cellgiftsbehandling mot cancer. När han får frågan hur han mår, beskriver han hur han deltar i senatens utskottsarbete trots behandlingen som gör att han förlorat allt hår. Han klagar inte. Han kör på. En fighter. Sådant inger respekt i USA.
Är det något som karaktäriserar John McCain så är det just detta, en fighter.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen