Svenskar mer lika McCain än Obama/Clinton

I en intressant analys om skillnader och likheter mellan Sverige och USA frågar Skånska Dagbladet: “Men är vi svenskar i grunden inte mer lika John McCain än Obama eller Clinton?” I ledaren McCain har ledningen skriver man om sjukvården:

Till skillnad från Sverige är USA ingen liten nationalstat utan en stor federation. Även om det finns stora skillnader är USA mer likt EU än Sverige. För många amerikaner är Washington någonting lika avlägset som Bryssel är för de flesta svenskar.
Den centrala makten upplevs som byråkratisk, verklighetsfrämmande och utan kontakt med vanliga människors vardag. Ett slutgiltigt lagförslag om sjukvården därifrån blir med allra största säkerhet krångligt, fyrkantigt och svårt att anpassa till lokala förhållanden. Hillary Clintons försök att införa allmän sjukförsäkring under sin makes presidentperiod utgör ett skräckexempel som troligen gjort mer skada än nytta för sjukvårdsdebatten.
Lika kalla kårar som svenska politiker hade fått av idén att lämna över den svenska sjukvården till EU-byråkrater, lika främmande är det för många amerikaner att ge den makten till Washington. När svenskar diskuterar amerikansk politik bör man oftare ställa sig frågan: “hade jag velat att EU hade beslutat det här”?

Här står svensk opinion och John McCain på samma sida, konstaterar tidningen som tycker att debatten istället för det slentrianmässiga stödet för demokraterna borde bli seriös. Instämmer! (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen