Svenska försvarspolitiker inkompetenta

Chef för Utrikespolitiska institutet, Tomas Ries, talar klartext om försvarspolitiken, ÖB får stöd av säkerhetsexpert:

ÖB Håkan Syrén har helt rätt i sin syn på det osäkra säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Politikerna i Försvarsberedningen måste tänka om.
— De har inte tänkt alls. Den bedömning de gjorde i december var helt undermålig och saknade helt en strategisk analys av Sveriges säkerhetspolitiska miljö.
[Ries]  framhåller att det gamla invasionshotet inte föreligger längre, men att det kan uppstå regionala kriser med starka militära komponenter, som Sverige behöver militära redskap för att hantera. Ries är mycket oroad över utvecklingen inom svenskt försvar.
— Det är mycket skrämmande. Det är en militär kollaps som påverkar den politiska trovärdigheten hos de nordiska och baltiska grannarna.

I en mätning som TV4 låtit genomföra har svenska folket inget tillit till att försvaret kan skydda Sverige:

Tilltron till Sveriges beredskap vid ett militärt angrepp är ännu sämre. 71 procent av svenskarna anser att beredskapen är ganska dålig eller mycket dålig. Och förtroendet sjunker kraftigt. När Novus ställde samma fråga för två år sedan gjorde 56 procent bedömningen att beredskapen var dålig.

Och att våra grannländer Finland och Norge gör en totalt — totalt! — annorlunda omvärldsanalys om hotbilden mot norra Europa framgår i Vestmanlands Läns Tidning som i ledare skriver, Det måste bli ett slut på ryckigheten i försvarsplaneringen. Nedrustningen måste avbrytas innan allt gått förlorat:

Nedrustningsbesluten har kommit tätt under den socialdemokratiska regeringen. Och den som hoppades på ett trendbrott när vi fick borgerlig regering måste känna besvikelse. Urholkningen av försvaret fortsätter i uppdrivet tempo.
Sverige, som ännu på 1980-talet hade ett starkt försvar, framstår nu som en riskabel uttunningszon i Norden. Finland har behållit ett ganska starkt försvar och Norge är på väg att stärka sitt försvar, med tonvikt på Nordnorge.

Om vi ska få någon ordning på svensk försvars- och säkerhetspolitik måste vi förmodligen hyra in hjärnkapacitet från dessa grannländer, med relativt färska minnen av krig. I Sverige tycks den politiska klassen tro att det inte finns några hot längre. Vilken skön liten rosaröd törnrosasömn de sjunkit in i. Det är dags att låta mer vakna krafter ta över. (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , )

Rulla till toppen