Storregioner är luftslott

Frågan av storregioner drivs fram på kraftigt överdrivna argument, skriver Sundsvalls Tidning i ledaren Luftslott i regionfrågan:

Det finns vare sig från region Skåne eller från Västra Götalandsregionen erfarenheter som ger vid handen att bildandet av större regioner är något alldeles omistligt. Men trots det har många förespråkare tävlat i att bygga luftslott om betydelsen av att stort är bra.

Tidningen skriver också om att hot finns med i bilden, för att så snabbt som möjligt driva fram regionbildningar. Det är olustigt, för de enda som tjänar på regioner är politiker som kan kvittera ut nya högre arvoden för ännu fler “uppdrag” längre bort från väljarna. Byråkratin ökar och medborgarnas inflytande minskar.
Att driva fram regioner uppifrån är totalt förkastligt. Regionalt samarbete behövs, men det kan ske i andra former, utan att man skapar hundratals nya heltidstjänster för politiker i lönenivån 80-90.000 kr i månaden , och efter några års tjänstgöring fallskärmar som gör dessa politiker ekonomiskt oberoende resten av sina liv. Se mer i Storregioner ger fler politiker, inte färre(Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen