Det som krävs för bättre vård

Sjuksköterskorna fortsätter att strejka, men även om deras krav är rimliga är strejk en ålderdomlig och kontraproduktiv väg att höja status och lönenivåer. Upsala Nya Tidning har rätt när man i dagens ledare skriver, Skattehöjning inte vägen till bättre vård:

Det är egentligen bara en ökad konkurrens inom vårdsektorn som på lång sikt kan kan bromsa både kostnadsutvecklingen och erbjuda anständiga löner. Ett privat företag som varken ger kunderna mycket för pengarna eller månar om sin personal förlorar snabbt både kunder och anställda.

Så länge vi har ett sovjetiskt planekonomiskt system inom sjukvården kan vårdpersonal inte räkna med annat än sovjetiska löner. Sjukvården är en bransch som skulle kunna ses som högteknologisk, framtidsinriktad, effektiv och kundorigenterad med hög status. På få områden går teknikutvecklingen så snabbt på så viktiga områden som möjligheten att förbättra människors hälsa och livskvalitet.
Men hela rasket mals ner till en grå och oattraktiv soppa genom att vara inlåst i planekonomi toppstyrning som låser fast resurserna där de inte längre behövs, förhindrar samverkan och nya lösningar.
Sjuksköterskorna borde kräva att skattepeng införs som följer patienterna så att sjukvårdens utförande kan privatiseras. Då skulle mångfald uppstå och personalen finna en arbetsgivare som betalar det arbetet är värt. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen