ÖB bör sitta kvar – alla försvarspolitiker borde sparkas

Det är sanslöst att medier och politiker nu ger sig på den ende som haft någorlunda logiska analyser att komma med, överbefälhavaren Håkan Syrén.
De så kallade “försvarspolitikerna” är ansvarig för den soppa Sverige befinner sig i. Alla borde sparkas!
Ta bara en titt på vad Riksdagens Revisorer skrev i sin rapport Styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar, framlagd i juni 2002:

Slutsatser: Riksdagens revisorer anser att styrningen av försvaret inte fungerar efter att i tre granskningar undersökt hur avgiftsfinansiering tillämpas i försvaret. Med avgiftsfinansiering har man försökt efterlikna marknadsförhållanden. Tanken var att Försvarsmakten genom beställningar och avgiftsfinansiering skulle få stort inflytande över Försvarshögskolan, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och de andra s.k. stödmyndigheterna i försvaret. Försvarsmakten har dock haft svårt att sätta press på stödmyndigheterna. Därmed finns det risk att dessa myndigheter fattar beslut som i första hand gynnar de egna organisationerna.
Rapporten visar på anmärkningsvärda brister i Fortifikationsverkets förvaltning. Trots att Försvarsmakten varit missnöjd har man inte kunnat vända sig till alternativa förvaltare.

Försvarsmakten har varit bakbunden av korkade politiska beslut av den förra regeringen under Göran Persson.
Och såväl försvarsutskottet som försvarsberedningen — fyllda av partipolitiker — har låtit sina politiska hänsyn av alla de slag gå före den uppgift som är försvarets: att försvara landet.
Det vi ser är ett partipolitiskt haveri av inkompetanta partier som sett försvaret som en lekstuga för regionala hänsyn och där man “lekt affär” med försvaret. Man har sysslat med allt annat än att bygga en trovärdig säkerhetspolitisk organisation.
Är det verkligen dessa tomtar som ska få fortsätta riva ner och förstöra?
Ledarskap är vad som krävs. Jag har svårt att se var någonstans sådant finns att hämta i riksdag och regering. (Andra intressanta bloggar om , ,)

Rulla till toppen