Invandringen som bryter ner människor

I senaste numret av magasinet Neo finns veckans viktigaste artikel. Peter Wennblad knackar hål på den migrationspolitiska välviljan i De som inte passar in.
Wennerblad avslöjar vänsterns hyckleri där påstådd solidaritet egentligen handlar om egenintresse av att slippa konkurrens:

Sverige öppnar för arbetskraftsinvandring – sägs det. För människorna som tycker att 60 kronor i timmen är en bra lön förblir samhällets skuggsida den enda plats där de är välkomna.

Artikeln blottlägger också det socialliberala förmynderiets förtryck av invandrarna:

De fråntas fortfarande sitt enda verktyg för att dyrka sig in på en främmande arbetsmarknad – att de vill arbeta för lägre lön än den inhemska befolkningen.

Just här finns förklaringen till att jag har så svårt för invandringsdebatten. De som vill öppna gränserna är samtidigt de som vill sätta invandrarna i läger och klä av dem all värdighet. Det är en form av långsam tortyr där man bryter ner människors livsglädje.
En sådan politik kan jag inte ställa upp på. Antingen ska de som söker sig till Sverige omedelbart avvisas vid gränsen och skickas tillbaka, eller så ska de som släpps in — likt i världens största invandrarland USA — ha sitt fulla ansvar att själva skaffa sig bostad, arbete och försörjning. Inga läger. Inget AMS-trams. Inga bidrag — annat än biljett till hemlandet. Denna invandring har inget med flyktingproblematik att göra, de är en del av en arbetskraftsinvandring. Och ska behandlas som sådan. Undantag ska bara gälla för dem som är kvotflyktingar via FN:s flyktingorgan UNHCR.
Nuvarande system, med både förläggnings- och bidragsklienter och illegala (”papperslösa”) invandrare, skapar misär och främlingsfientlighet. Ska en sund arbetskraftsinvandring och cirkulär migration kunna upprättas krävs liberalare regler kopplade till eget ansvar. Om man kan ta sig till Sverige på eget initiativ, har man förmåga att klara sig utan AMS och bidrag. Det är företagsamma människor som har något att tillföra Sverige, samtidigt som de genom arbete i Sverige kan uppfylla egna livsmål.
Ska det vara så svårt att förstå? (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen