Ge inte socialdemokratin vetorätt mot ökad medborgarmakt

Det är märkligt att statsminister Fredrik Reinfeldt tar udden av uppgörelsen mellan de borgerliga partiernas och miljöpartiets ledamöter i Grundlagsutredningen. Enligt Dagens Nyheter (ej online) säger statsministern att han i slutändan inte är berdd att köra över s:

— Vill socialdemokraterna inte kompromissa så blir det inga grundlagsförändringar, förtydligar Fredrik Reinfeldt . . .
Statsministern klargjorde att han anslöt sig till den tradtionella synen att avgöranden i grundlagsfrågor kräver bredare majoriteter än en liten röstövervikt. Men, tillade han: ibland måste partier förmå sig till kompromisser, blocköverskridande överenskommelser och ett långsiktigt ansvartagande för Sverige.
— Det brukar socialdemokraterna påpeka i regeringsställning. Men nu verkar bara miljöpartiet förstå vad det innebär.

Statsministern ska naturligtvis uppmana till breda uppgörelser, men att omedelbart ge socialdemokraterna vetorätt mot alla förändringar i grundlagen är ju bara att stärka deras ställning och försvaga sin egen. Socialdemokraterna vet nu att de kan tjura och sätta sig på tvären. De har inget att förlora.
Alliansens företrädare är fortfarande ovana vid regeirngsinnehavet och Reinfeldt verkar inte ha läst Machiavelli. Det gör regeringen svagare. I grundlagsfrågorna har man ju alla möjligheter att pressa socialdemokraterna och utmåla dem som överhetens parti, och tvinga dem till eftergifter. Nu har Reinfeldt i ett slag försvagat den egna förhandlingspositionen. Även om han anser att breda uppgörelser krävs, hade han inte nu behövt tala om det. Agerandet är inte så värst smart. Det imponerar inte. Tvärtom.
Se sammandrag av ledarkommentarer: Brett stöd för grundlagsförslagen. SVD, DN. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen