Socialdemokraterna rider på sverigedemokraterna

I Göteborgs-Posten skriver förre s-ministern Leif Pagrotsky att de borgerliga borde ge upp alla ambitioner till regeringsmakten för att bli knähundar åt socialdemokratin — eller som det uttrycks lite finare: de borde vilja blocköverskridande samarbete.
Det finns bara ett skäl för socialdemokratin att tala om detta samarbete: det ger s total kontroll över den politiska arenan. Man kan spela ut alla andra partier mot varandra, splittra de borgerliga och hålla vänsterpartiet och miljöpartiet på mattan. Taktiken har givit s dess dominerande ställning de senaste 8 årtiondena även om man aldrig haft egen majoritet.
Under min partipolitiskt aktiva tid (1980- o 90-tal) talade Olof Johansson (c) och Bengt Westerberg (fp) varmt för denna underkastelse gentemot socialdemokratin, och snacket har alltid gjort mig förbannad. Man måste vara rätt korkad för att inte se de enorma Machiavelliska fördelarna för s, och de monumentala förlusterna för andras inflytande och ställning.
Nu kör socialdemokratin fram en ny argumentation för att skrämma fram den socialdemokratiska dominansen, Cementera inte blocken:

Regering med v och mp bör inte ses som socialdemokraternas enda alternativ. Att stänga dörren för samarbete över blockgränserna gynnar bara Sverigedemokraterna, skriver Leif Pagrotsky.

Som tidigare skrivits här i bloggen: S hoppas sverigedemokraterna som vågmästare ska ge dem regeringsmakten.  Allianspartierna borde deklarera att man tänker hålla ihop även i ett sådant läge, och tala om att det regeringsalternativ som får flest riksdagsmandat bildar regering efter valet 2010, även om man inte har majoritet. Grundlagen är skriven så att en statsminister kan utses även om denne saknar majoritet i kammaren. Om regeringen sedan faller i någon viktig fråga får det bli nyval.
Socialdemokraterna ska inte kunna tvinga sig till makten genom cyniskt maktspel. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen