Pensionärerna får sin del av tillväxten

Det är bra att Allianspartiernas ledare på SVD Brännpunkt idag förklarar hur pensionärernas villkor förbättras, Alla pensionärer får bättre ekonomi:

När sysselsättningen nu ökar kraftigt och inkomsterna förbättras leder det till att den genomsnittliga löne­utvecklingen i samhället ökar. Det gynnar i sin tur pensionärerna, eftersom pensionerna i det nya ålderspensionssystemet är knutna till genomsnittsinkomsten.
Bara för år 2008 och 2009 innebär den nu positiva utvecklingen att den årliga höjningen av pensionerna blir i genomsnitt 4000 respektive 6000 kronor. Detta är en påtaglig förbättring jämfört med till exempel 2005 då pensionerna inte ökade med mer än 2000 kronor.

Se där. Det blir mer till pensionärerna med Alliansen än vad de fick med socialdemokraterna i regeringsställning. Det är ett viktigt påpekande eftersom socialdemokratin i mer än ett år skrämt de äldre med att jobbavdraget skulle vara en mot dem fientlig politik. Alliansledarna fortsätter:

Alliansregeringen har sedan tillträdet genomfört en lång rad reformer för att förbättra de äldres situation. För de mest sjuka äldre avsätts 1,4 miljarder kronor per år till Sveriges kommuner och landsting för att utveckla kvalitén i äldreomsorgen.

Dessutom:

Regeringens politik för fler i arbete innebär att det finns resurser för att i första hand satsa på de pensionärer som riske­rar att gå miste om den positiva utvecklingen. När vi nu går vidare med reformer för Sveriges äldre vill vi särskilt se till denna grupp.

Det är på tiden att Alliansen talar om vad man pysslar med. Medierna hjälper inte till. Tvärtom, de sprider hellre oppositionens vanföreställningar. Sådan är verkligheten, och därför är det statsrådens ansvar att tala om vad man gör. Mer sånt! (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen