Martin Luther King avvisade gruppidentitet och så individen

Det är utmärkt att minnet av Martin Luther King uppmärksammas, men det vore ännu bättre om medierna förmedlade vad han faktiskt stod för. Det talas mycket om minoriteternas rätt, men på ett förödande sätt.
Många ser dem i första hand som grupper och man talar i termer av gruppidentiteter. Det är grupptillhörigheten som anses ge rättigheter, inte du som enskild individ oberoende av bakgrund. Det har blivit tydligt i amerikanska presidentvalskampanjen, där somliga anser att de som inte röstar på kvinnan är sexistisk och de som inte röstar på den svarte mannen är rasistisk (se mer i bloggen).
En som definitivt inte såg på människor som delar av ett kollektiv var just Martin Luther King. Läs den här meningen ur hans mest kända tal:

Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation, där de inte bedöms efter färgen på sin hud utan efter måttet på sin karaktär.

Varje människa ska bedömas efter sin individuella karaktär, inte efter kön, ras, religion. Individen efter sin karaktär!
Det är något helt annat än att klumpa samman människor i anonyma grupper och ge dem rättigheter bara därför att de råkar tillhöra gruppen. Det är fel. Bara individen har rättigheter — och skyldigheter. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen